กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน

ข่าวสารหน่วยงาน

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์ และข่าวทั่วไป ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลอบคลุม ทั้ง ข่าวกิจกรรม ภาพข่าวกิจกรรมของ หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

 “พิเชฐ” แถลงผลสำเร็จความร่วมมือไทย-จีน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมชี้ช่องขยายผลความร่วมมือด้านอวกาศ นโยบาย วทน. โซลาเซลล์ ยานยนต์ไฟฟ้า และอาสาเชื่อมจีนกับอาเซียน

พิมพ์ PDF

อ่านเพิ่มเติม...
 

วศ. จัดบรรยายพิเศษ “การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อการควบคุมคุณภาพสินค้า” และ “การเริ่มต้นจัดทำระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025” ในงาน Thailand Lab 2015

พิมพ์ PDF

       กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมงาน Thailand Lab 2015 พร้อมจัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อการควบคุมคุณภาพสินค้า” และ “การเริ่มต้นจัดทำระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025” ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา 

      Thailand Lab 2015 เป็นงานแสดงสินค้าและงานประชุมด้านเทคโนโลยี เครื่องมือและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐ ภาคเอกชน รวมกว่า 40 หน่วยงาน ตลอดจนมีการประชุมระดับนานาชาติที่ให้องค์ความรู้มากมาย

 

    ในงานนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจ สำหรับวันที่ 10 กันยายน ภาคเช้าเป็นหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อการควบคุมคุณภาพสินค้า” มี ดร.พจมาน ท่าจีน เป็นผู้บรรยาย พูดถึงปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือของผลการวัด เช่น ความต้องการของลูกค้า ความสามารถของบุคลากร ความสมเหตุสมผลของวิธีทดสอบและเครื่องมือ การสอบกลับได้เชิงมาตรวิทยาและค่าความไม่แน่นอนของการวัด การประกันคุณภาพ และการประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการจากหน่วยรับรองระบบงาน เป็นต้น ในขณะที่ภาคบ่ายเป็นหัวข้อ “การเริ่มต้นจัดทำระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025” มี นางดุษฎี มั่นความดี เป็นผู้บรรยาย พูดถึงขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อดำเนินการตามระบบคุณภาพของมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในผลการทดสอบ ให้เป็นที่ยอมรับและได้รับการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการทดสอบจากหน่วยรับรองที่ได้รับการยอมรับร่วม ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล เพื่อลดปัญหาการกีดกันทางการค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันต่อไป Thailand Lab 2015 

 

 

 

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร 0 2201 7097-8  โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

เผยแพร่ข่าว : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :      อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

 Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

วศ. / ก.วิทย์ฯ คิดค้น งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตอบโจทย์ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพ

พิมพ์ PDF

     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)  ได้คิดค้นผลงานวิจัยพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกลุ่มเชื้อจุลินทรีย์ในการปรับปรุงคุณภาพดินโดยใช้ถ่านชีวภาพ คุณสมบัติช่วยเก็บกักธาตุอาหารส่งต่อให้พืชนำไปใช้ สร้างราก ลำต้น ดูดซับอาหาร เมื่อลำต้นสมบูรณ์แข็งแรง จะต้านทานโรคต่างๆได้ดี ให้ผลผลิตไวและมีคุณภาพ

      ดร.สุวรรณี แทนธานี  ดร.สายจิต ดาวสุโข นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศไทย ประมาณ 224.9 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 70 ของพื้นที่ทั่วประเทศ มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เนื่องจากมีปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่ำกว่าร้อยละ 1.0 ดังนั้น การปรับปรุงดินโดยการเติมอินทรียวัตถุให้กับดิน จึงช่วยทำให้โครงสร้างของดินมีความเหมาะสม รากพืชหาอาหารได้ดี

       คณะผู้วิจัยจึงทำการวิจัยคิดหาวิธีเพิ่มคาร์บอนให้กับดินพัฒนาวัสดุปรับปรุงดิน ที่มีส่วนผสมของกลุ่มเชื้อจุลินทรีย์และถ่านชีวภาพที่ได้จากการเผาเปลือกทุเรียน ซึ่งมีธาตุอาหารสูงมาศึกษา พบว่าถ่านเปลือกทุเรียนสามารถเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ทางการเกษตรในกลุ่ม Trichoderma sp. และ Bacillus sp. ได้  การศึกษาประสิทธิภาพของถ่านชีวภาพร่วมกับจุลินทรีย์ พด. ในการส่งเสริมการเจริญของพืชตัวอย่าง 3 ชนิด ได้แก่ มะเขือเทศ คะน้า และผักสลัด พบว่าการใช้ถ่านชีวภาพร่วมกับจุลินทรีย์ ช่วยส่งเสริมการเจริญของพืชได้ดีกว่าการใช้ถ่านชีวภาพหรือจุลินทรีย์เพียงอย่างเดียว อัตราส่วนที่ช่วยส่งเสริมการเจริญของพืชคือ ถ่านชีวภาพ 1  กิโลกรัมต่อพื้นที่ 10 ตารางเมตร ข้อควรระวังคือ ถ่านชีวภาพมีฤทธิ์เป็นเบส (pH 8.0) หากใส่ในดินมากเกินไป จะทำให้พืชแคระแกร็น เนื่องจากเป็นสภาวะที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช  การใช้ถ่านชีวภาพเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการเจริญของพืชจึงจำเป็นต้องเติมธาตุอาหารให้แก่พืช โดยอาจใช้ร่วมกับปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยเคมี ทั้งนี้นอกจากจะช่วยเกษตรกรลดต้นทุนค่าปุ๋ยค่ายาได้แล้ว ยังช่วยลดปริมาณเปลือกทุเรียน ขณะเหลือใช้ทางการเกษตรได้อีกด้วย   

 

ข่าว : จิตลดา คณีกุล

ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร 0 2201 7098  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

เผยแพร่ข่าว : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

 Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 

ผู้บริหารซินโครตรอน ดูงาน ณ MAX IV Laboratory สวีเดน หวังนำเทคโนโลยีล้ำหน้ามาประยุกต์ใช้ ยกระดับเครื่องซินโครตรอนประเทศไทย

พิมพ์ PDF
 
        รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน นำทีมคณะกรรมการบริหารฯ  ศึกษาดูงาน ณ MAX IV Laboratory ราชอาณาจักรสวีเดน เมื่อวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยมี Dr. Christoph Quitmann ผู้อำนวยการ MAX IV ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน ของ MAX IV Laboratory ซึ่งการเดินทางในครั้งนี้เพื่อศึกษากลยุทธ์รูปแบบในการดำเนินงาน การบริหารจัดการ  รวมถึงการพัฒนาและการประยุกต์ใช้งานในอนาคต  ทั้งนี้จะได้มีการลงนามทำความร่วมมือทางวิชาการกับ MAX IV ต่อไปในอนาคต

 
 

ผู้ประสานงาน น.ส.ศศิพันธุ์ ไตรทาน, น.ส.กุลธิดา พิทยาภรณ์
เบอร์โทรศัพท์ 0-4421-7040 ต่อ 1601,1252  โทรสาร 0-4421-7047
อีเมลล์: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 
เผยแพร่ข่าว : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313
 
 

เนคเทคจัดงาน NETEC ACE 2015 ชูแนวคิด พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรม

พิมพ์ PDF

 

 

    16 กันยายน 2558 / ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทค ประจำปี 2558 (NECTEC Annual Conference & Exhibitions 2015) ภายใต้แนวคิด "เนคเทค: พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรม หรือ A driving Force to an Innovation Economy" จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ

     ดร.พิเชฐ กล่าวว่า ภายใต้แนวคิด พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรม เป็นหัวข้อที่สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบันของประเทศไทย  โดยมุ่งการสร้างสมดุลของการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรมที่นำไปสู่การเติบโต ใน 3 มิติ ประกอบด้วย การเติบโตแบบแบ่งปันทั่วถึง การเติบโตที่ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มสูง และการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 งานในวันนี้จึงเป็นสิ่งที่สอดรับกับสถานการณ์ของประเทศไทย และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยการเร่งสร้างขีดความสามารถด้านงานวิจัย และการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนด้านงานวิจัยและพัฒนาให้พอเพียงเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ รวมทั้งการเสริมสร้างบุคลากรด้านการวิจัย และการสร้างเครือข่ายวิจัยสำหรับภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจ ทั้งภายในและภายนอกของประเทศ เพื่อมุ่งสู่ประโยชน์ของสังคมและประชาชน ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานทุกส่วนภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นั้น สนับสนุนการแก้ปัญหาสำคัญของประเทศ และดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลด้านการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม นำนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน การจัดงานภายใต้แนวคิดดังกล่าวนี้ จึงเป็นเสมือนการบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไปสู่เศรษฐกิจนวัตกรรมซึ่งจะช่วยนำพาประเทศให้ก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง อันจะเป็นการคืนความสุขให้กับประชชาชนชาวไทยในทุคภาคส่วน

 

   

    ทั้งนี้ ภายในงานดังกล่าว ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการงานวิจัยที่พร้อมนำไปใช้ได้จริง โดยแบ่งเป็นโซน 

  • นวัตกรรมเศรษฐกิจ      :   ผลงานวิจัยและพัฒนาที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ
  • นวัตกรรมเพื่อสังคม     :   ผลงานวิจัยและพัฒนาที่ช่วยยกระดับความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
  • ผลงานโครงการต่อกล้าให้เติบโต  :  ผลงานทางด้านไอทีที่ต่อยอดพัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ของ          นักเรียน นักศึกษา และบุคลลทั่วไป ติดอาวุธด้านการตลาด พร้อมสู่การใช้งานจริงจำนวน 15 ทีม 

    นอกจากนี้ ยังมีหัวข้อการสัมมนาวิชาการที่น่าสนใจอีกหลากหลาย อาทิ 1.ทางรอดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำหรับการพิมพ์ไทยด้วยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ได้ 2. ระบบประเมินพืชทดแทนที่ให้กำไรสูงสุด 3. สร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยการเชื่อมต่อของทุกสิ่งบนเทคโนโลยีกลุ่มเมฆ 4.เทคโนโลยีประมวลผลภาษา อนาคตนวัตกรรมแปลงเสียงพูดเป็นข้อความภาษาไทยที่ไกลกว่าบนสมาร์ทโฟน 5. นวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิต 6.ผลงานของคุณผ่านมาตรฐานเว็บไซด์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ทุกคนเข้าถึงและใช้งานได้หรือยัง 7.ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ 8. Internet of Things and Big Data Analytic Spacial Session)

 

 

ที่มาข้อมูล : ฝ่ายประชาสัมพันธ์เนคเทค 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

โทร. 02-564-6900 ต่อ 2338-2330
ภาพข่าวและวีดิโอโดย : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์์,นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์
ประสานงานได้ที่  : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313
 
หน้า 142 จาก 601
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป